CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

 • Constitutia Romaniei – Modificata si completata prin Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei

   CODUL MUNCII ŞI CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

 • Codul Muncii – Legea 53 /24.01. 2003 – actualizata cu Legea 40/2011 – Valabila incepand cu 1.05.2011
 • Contractul Colectiv de Munca – 2017
 • Contractul Colectiv de Munca – 2018

   LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 • Legea Educatiei Nationale – Aparuta in Monitorul Oficial 10 Ianuarie 2011

   METODOLOGII DE APLICARE A LEGII EDUCAŢIEI

 • Acord Guvernul Romaniei Federatii sindicale  din 29.11.2018
 • OG_9_23.08.2018_- modificari legea  educatiei nationale
 • OM 5211 – Met DEF 2019 MO
 • OM 5212 – Calendar DEF 2019 MO
 • OMEN 39132F 2018 – privind plata personalului din comisii
 • OMEN nr.4441 din 21.08.2018  – metodologie calcul si plata HJ
 • OMEN.5728-2018  – modif Met mobilitate
 • OMEN_4827-2018  – salarizare plata ora
 • Acord OUG.114-2018  – masuri fisc-buget; prorogare termene; modif acte norm
 • HOTARAREA GUVERNULUI nr. 569 din 15 iulie 2015 – privind decontarea cheltuielilor pentru naveta
 • ORDIN nr.5115 din 13 ianuarie 2015 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
 • ORDIN nr.4895 din 10 noiembire 2014 – pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015-2016
 • METODOLOGIE – privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015-2016
 • OUG NR. 83 din 12.12.2014 – privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
 • OUG NR. 117 din 23.12.2013 – privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului
 • INSTRUCTIUNI pentru aplicarea O.U.G nr. 103 din 14.11.2013 – privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
 • OUG Nr.103 din 14.11.2013 – privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
 • OUG Nr.21 din 30.05.2012 – privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 – act publicat in Monitorul Oficial nr. 372 din 31 mai 2012
 • METODOLOGIE – privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I in anul scolar 2012 – 2013
 • ANEXA I – Stabilirea clasei in care va fi inscris copilul – anexa la metodologia privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012-2013
 • ANEXA II – Calendarul inscrierii in clasa pregatitoare si in clasa I – anexa la metodologia privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012-2013
 • ORDIN pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012 – 2013
 • ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din invatamant
 • ORDIN nr. 5558 din 7 octombrie 2011 – privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de inspector scolar din inspectoratele scolare
 • ORDIN nr. 5554 din 7 octombrie 2011 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic
 • ORDIN nr. 5553 din 7 octombrie 2011 – pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare cu licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
 • ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national de etica din invatamantul preuniversitar
 • ORDIN nr. 5549 din 6 octombrie 2011 – pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational
 • ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 – privind aprobarea Regulamentului de inspectie a unitatilor de anvatamant preuniversitar
 • ORDIN nr. 5546 din 6 octombrie 2011 – privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului „Profesorul anului” in invatamantul preuniversitar
 • ORDIN nr. 5545 din 6 octombrie 2011 – privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a claselor cu frecventa redusa in invatamantul preuniversitar obligatoriu
 • ORDIN nr. 5530 din 5 octombrie 2011 – privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare
 • ORDIN nr. 5489 din 29 septembrie 2011 – pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii într-un an scolar in invatamantul preuniversitar
 • ORDIN nr. 5488 din 29 septembrie 2011 – privind aprobarea Regulamentului-Cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare
 • ORDIN nr. 5486 din 29 septembrie 2011 – pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
 • ORDIN nr. 5485 din 29 septembrie 2011 – pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuarii stagiului practic in vederea ocuparii unei functii didactice
 • ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 – pentru aprobarea Metodologiei privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informal de catre cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori
 • ORDIN nr. 5436 din 21 septembrie 2011 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii si a anexelor la actele de studii emise de institutiile de invatamant superior din Romania

   ALTE LEGI, HOTĂRÂRI DE GUVERN ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ

 • ANEXA la ordinul privind structura anului scolar 2011 – 2012
 • ORDIN privind structura anului scolar 2011 – 2012
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 – a dialogului social
 • LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 – privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant
 • Statut CAR-Mures – Statutul Casei de Ajutor Reciproc (institutie financiara nebancara) a Sindicatului Din Invatamant „Spiru Haret” Mures
 • ORDIN nr. 32/42 din 2010 – pentru monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale