STRATEGIA GENERALA A SINDICATULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ,,SPIRU HARET” MUREŞ

1.Apărarea drepturilor fundamentale ale salariaţilor din învăţământ:

Obiective:

 • pastrarea locului de munca;
 • asigurarea unui nivel de trai decent;
 • reconsiderarea demnitatii profesionale a salariatilor din invatamant;
 • consolidarea libertatilor individuale si colective asigurate prin legile specifice invatamantului;
 • colaborarea cu patronatele în vederea aplicarii legilor care guverneaza învatamântul.

Acţiuni:

 • intalniri permanente ale structurilor sindicale;
 • participari active la formele dialogului social cu partenerii sociali (consilii locale,primarii,ISJ,Prefectura,Consiliul Judetean) pentru promovarea intereselor membrilor de sindicat.
 • actiuni sindicale specifice în cazul în care negocierile privind drepturilor si interesele sindicalistilor nu sunt recunoscute si aplicate în practica;
 • colaborarea cu sindicatele din Federatia ,,Spiru Haret” în interesul membrilor de sindicat;
 • mentinerea si amplificarea relatiilor de colaborare cu mass-media locala.

2.Păstrarea liniei de conduită a sindicatului rezultă din principiile constituirii lui:

Obiective:

 • relatii de colaorare si respect reciproc cu toate partidele politice, organelle descentralizate ale puterii de stat în vederea promovarii drepturilor si intereselor salariatilor din învatamânt;
 • raporturi profesionale cu celelalte sindicate judetene;
 • promovarea conducerii colective la nivel judetean;
 • subordonarea activitatii în întregime a intereselor salariatilor din învatamântul muresean;

Acţiuni:

 • informare sindicala în toate structurile sindicatului;
 • cursuri de formare sindicala cu liderii sindicali;
 • întâlniri cu parlamentarii mureseni si partidele politice din judet;
 • stabilirea de relatii constructive prin dialog social.

3.Urmarirea procesului de reformă a învăţământului şi susţinerea finalitaţilor benefice salariaţilor şi elevilor:

Acţiuni:

 • monitorizarea actiunilor de refoma si sustinerea celor care promoveaza interesele sistemului;
 • analizarea competentelor reformei în învatamânt pe teren mediu si lung prin dezbateri colocvii, simpozioane, conferinte, întâlniri cu membriide sindicat;
 • actiuni comune cu celelalte sindicate din cadrul Federatiei ,,Spiru Haret” la nivel interjudetean (Turda, Braila, Iasi s.a.) ori pe plan national;
 • întâlniri permanente cu mass-media locala si centrala.

4. Acţiuni privind ridicarea nivelului de trai al membrilor de sindicat:

Acţiuni:

 • în planul luptei sindicale pentru aplicarea corecta a noii legi a salarizarii,îmbunatatirea indicilor de salarizare si eliminarea discrepantelor uriase fata de alti bugetari;
 • urmarirea aplicarii corecte a pachetului de legi care guverneaza învatamântul;
 • diversificarea strategiilor de abordare a politicilor salariale în negociere cu factorii de decizie;
 • lobby parlamentar pentru majorarea bugetului învatamântului, la nivelul legii (6% dinPIB)

5.Activităţi pe plan profesional:

Acţiuni:

 • analizarea tuturor metodologiilor privind mobilitatea personalului didactic si îmbunatatirea lor cu propuneri din teritoriu,în urma intrarii în vigoare a Legii Educatiei;
 • amendarea planurilor de învatamântîn vederea echilibrarii si deschiderii spre un învatamânt formativ;
 • actiuni de sustinere a reabilitarii învatamântului în mediul rural;
 • sprijinirea federatiei prin propuneri privind continuarea reformei în învatamânt;
 • dezbateri profesionale în structurile existente ;
 • sprijinirea programului de reconversie profesionala în cadrul relatiilor de parteneriat social cu ISJ si CCD, si a programului ,,Scoala dupa scoala”.

6.Activităţi în plan social:

Obiective:

 • urmarirea aplicarii Statului personalului didactic;
 • interventii si actiuni sindicale permanente în sprijinul aplicarii corecte a legilor fundamentale ale învatamântului;
 • angajarea hotarâta a sindicatului împotriva abuzurilor de orice fel îndreptate împotriva salariatilor din învatamânt, membri de sindicat;
 • sustinerea si sprijinirea materiala amembrilor de sindicat în conformitate cu prevederile regulamentare interne ale sindicatului.

Acţiuni:

 • realizarea în colaborare cu ISJ si CCD a unui program de sustinere a debutantilor în învatamânt;
 • întarirea rolului comisiilor mixte paritare la nivelul scolitor;
 • repartizarea judicioasa a fondurilor destinate ajutoarelor sociale si materiale;
 • realizarea de contracte proprii ale sindicatului cu operatori de turism pentru diversificarea optiunilor de odihna si petrecerea timpului liber;
 • continuarea lucrarilor de amenajare a coplexului turistic propriu-Dulcea.

7.Acţiuni cu caracter organizatoric:

Obiective:

 • întarirea structurilor organizatorice ale sindicatul prin:
 • strategii eficiente;
 • cresterea numerica a grupelor sindicale;
 • sustinerea grupelor cu probleme;
 • elaborarea strategiei de imagine a sindicatului ;
 • activizarea comisiilor mixte la nivel de unitate;
 • schimburi de experienta cu alte structuri din alte judete.

8.Relaţii de parteneriat:

Obiective:

pastrarea si consolidarea relatiilor existente de parteneriat si colaborare reciproca pe baza CCM la nivel judetean;

consolidarea si armonizarea relatiilor cu organele descentralizate ale puterii de stat în vederea rezolvarii problemelor pe plan local;

participarea reprezentantilor sindicali la toate activitatile organizate de ISJ Mures privind:

 • mobilitatea personalului didactic
 • anchete disciplinare
 • concursuri pentru functiile administrative
 • salarizarea personalului din învatamânt
 • stabilirea unor noi coordonate de relatie cu mass-media;
 • eficientizarea participarii sindicatului în comisiile mixte paritare si Comisia de Dialog Social la nivelul Prefecturii Mures.

Biroul Executiv al Sindicatului din Învăţământ ,,Spiru Haret”Mureş